Program za dvostavno knjigovodstvo omogoča:
 • Glavna knjiga po principu temeljnic.
 • Ločena DDV knjiga prejetih in izdanih računov z samodejnim knjiženjem v glavno knjigo
 • Skeniranje in samodejno knjiženje prejetih računov
 • Priložen osnovni kontni plan za d.o.o., s.p. ali kmetijo
 • Izčrpen izpis kontokartic
 • Kompleksen obračun DDV-ja, XML datoteka, avtomatska oddaja
 • DDV tudi po plačani realizaciji
 • Poročilo RP-O za izdane račune v EU, poročilo 76.člen,enostaven vnos popravkov(segment B)
 • Evidenca PR in IR po vzorcu revije IKS
 • Hitra priprava plačilnih nalogov iz knjige prejetih računov (sepa xml)
 • Bilance (stanja, uspeha, za Ajpes, za FURS, lastne), grafi, ...
 • Skeniranje in pripenjanje prejetih in izdanih računov ter ostalih dokumentov
 • Uvoz izdanih računov v davčno in glavno knjigo iz fakturiranja (Hisoft, Vasco,Opal,Datalab,...XML)
 • E-pobot XML datoteka za Ajpes, uvoz rezultatov preko XML datoteke
 • E-izvršbe - XML datoteka za portal sodišča
 • Integrirani saldakonti v glavni knjigi
 • Odprte postavke, opomini (tudi po e-mailu), izračun zamudnih obresti
 • Uvoz izpiskov SEPA XML, Enostavno knjiženje izpiskov in zapiranje postavk
 • Prehod v novo leto, izdelava otvoritvene temeljnice, zapiranje kontov
 • Baza Microsoft SQL Server
 • Možnost enostavnega oddaljenega dostopa
 • Lasten oblak (pogoj je statičen IP naslov)
Kako se lotim dela na vašem programu za dvostavno knjigovodstvo?
 • Program ima že pripravljen osnovni kontni načrt, tako, da ga ni potrebno ročno vnašati, lahko ga pa dopolnite v skladu z vašimi potrebami.
Kaj pa šifrant dobaviteljev in kupcev?
 • Šifrant kupcev in dobaviteljev dopolnjujete kar med knjiženjem v davčno oz. glavno knjigo. Lahko pa je tudi skupen z našim recimo trgovskim programom. Tako da se stranka vnese samo enkrat. Možen je tudi uvoz iz Ajpes-a, Inetis-a ali FURS-a. Če že imate nek šifrant v npr. Excelu, ga lahko brezplačno uvozimo.
Kako poknjižim prejeti račun?
 • Prejeti račun lahko skoraj istočasno poknjižite v davčno in v glavno knjigo, saj program iz vknjižbe v davčni knjigi samodejno generira ustrezne vknjižbe v glavni knjigi.
Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun? Ali ga moram ročno pisat?
 • Program vam avtomatsko pripravi plačilni nalog iz knjige PR, le sklic morate vpisati. Kasneje iz seznama plačilnih nalogov prenašate po zapadlosti na ustrezne vaše banke preko SEPA XML datoteke.
Kaj pa knjiženje izdanega računa in inkasa?
 • Če je na drugi strani naš ali kompatibilen trgovski ali proizvodni ali gostinski program se to lahko knjiži avtomatsko, sicer je podobna logika kot pri knjiženju prejetega računa tj. hkrati v davčno in v glavno knjigo.
Kaj pa bančni izpiski?
 • Pri knjiženju bančnih izpiskov na temeljnico, nam program pomaga poiskati katere prejete in izdane račune zapiram po posameznih strankah. Priporočamo avtomatsko knjiženje izpiskov preko SEPA XML datoteke.
Kaj pa obračun DDV-ja (obrazec DDV-O)?
 • Program nam avtomatsko generira obrazec DDV-O tako za izpis na papir kot tudi XML datoteko za uvoz na e-davke, kjer praktično dokument samo potrdimo z oddajo vloge. Generira se tudi temeljnica za DDV.Posebna funkcija "SITO" pokaže vpliv posamezne vknjižbe v davčni knjigi na obračun.
Kaj pa knjiženje plač?
 • Iz našega programa za obračun plač poteka knjiženje avtomatsko po nastavljenih kontih za plačo, materialne stroške, dohodnino, prispevke.
Kaj pa bilance?
 • Bilance se avtomatsko generirajo. Poleg analitične bilance je predpripravljena bilanca stanja BS in uspeha IPI, ter obračun davka od dobička DDPO, DDD.
Program je redno posodobljen z zakonskimi spremembami Zadnje novosti lahko spremljate tukaj: