Fakture, dobavnice, ponudbe, predračuni, avtomatski računi iz dobavnic, sarža, intrastat, naročila kupcev, naročila dobaviteljem, FIFO sistem, RIP, E-računi, QR-kode, API integracije, CRM, opcija OBLIKOVNO ZAHTEVNI dokumenti.

Program za veleprodajo omogoča:
 • Vnos prejetih računov (porazdelitev stroškov), vnos kalkulacije prodajne cene pri prevzemu blaga.
 • Uporabo cenikov po kupcih, popustov po skupinah za stranke, ...
 • Vnos ponudb, predračunov, dobavnic, negotovinskih računov.
 • Samodejno vnašanje kupcev iz baze Ajpes/Inetis.
 • Masovna izdelava računov iz dobavnic, skupno tiskanje računov.
 • Izpis trgovske knjige TDE.
 • Izdelava avansnih računov in finančnih dobropisov.
 • Izdelavo prenosnic med skladišči.
 • Možnost uporabe modula za avto servise, vodenje zgodovine vozil.
 • Izdelava delovnih nalogov.
 • Vodenje naročil kupca (vodenje rezerviranih količin, zapiranje naročil z dobavnicami ali računi).
 • Vodenje naročil dobaviteljev (vodenje naročenih količin, zapiranje naročila z prejemom blaga).
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi prodaje, minimalnih zalog.
 • Uporabo modula za vodnje projektov.
 • Izdelavo inventure in knjiženje inventurnih razlik.
 • Analize prodaje po strankah, artiklih, skupinah artiklov, grafih, ... ki jih lahko enostavo izvozimo v Word ali Excel.
 • Analize nabave.
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO, zadnja nabavna cena, ...).
 • Skupni šifranti strank s knjigovodstvom.
 • Skupni šifrant strank ali šifranti blaga za dislocirane prodajne enote, možna uporaba skupnega prodajnega cenika po dislociranih prodajnih enotah.
 • E-poslovanje elektronska izmenjava dokumentov v E-slogu (xml standard, ki ga je določila gospodarska zbornica Slovanije).
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format.
 • Možnost izpisa dokumentov (računov, predračunov) v tujih jezikih.
 • Priprava poročila za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev, prejema in odpreme na papir).
 • CRM modul vam omogoča vse na enem mestu. Spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov.

Prejem blaga:

Kako se lotim dela v programu za veleprodajo?
 • Najprej naredite prevzemni list. Vedno ko potrebuje novo šifro za stranko ali artikel ali kaj drugega imate na voljo tipko F4 ali pa z miško kliknete na gumb zraven polja in odpre se vam formular, kjer popišete želeno zadevo.
Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?
 • Davčno skupino določite pri vpisovanju artikla v šifrant, enkrat za vselej. Pri vpisovanuju artikla na prejem oblikujete strukturo cene od nabavne do splošne veleprodajne cene. Splošni prodajni cenik lahko ažuriramo s kalkulacijo prodajne cene na prejemu ali v postopku ažuriranja cenikov.
Kako pa rabatni ali cenovni sistem po kupcih?
 • Za določenega kupca lahko vnašamo dogovorjene cene v poseben cenik. Rabate določimo na stranko, po skupinah artiklov ali na posamezen artikel ali na skupino kupcev.
Ali lahko kreiram prejem z uvozom iz XML datoteke?
 • Možno je na osnovi vnaprejšnjega dogovora o strukturi podatkov.
Kaj pa etikete s črtno kodo?
 • Pri vsakem prejemu lahko uredimo tiskanje etiket s črtno kodo na A4 polo z etiketami ali na neskončni trak z etiketami.
Ali lahko vidim prevzemni list preden ga izpišem?
 • Vsak izpis se pokaže na ekranu, preden gre v tiskanje, v enaki obliki kot bo potem na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.

Prodaja blaga:

Delo s predračuni?
 • Že pri samem predračunu lahko določimo komercialista, potnika in kontaktno osebo kupca. Če imamo cenik ali rabate po strankah nam program avtomatsko predlaga ustrezno ceno artikla ali pa rabat. Predračun nam lahko program pripravi kot priponko PDF za pošiljanje po e-pošti strankam.
Delo z dobavnicami?
 • Predračun lahko prenesemo na dobavnico ali pa dobavnico neposredno vnašamo. Dobavnice lahko ustvarimo iz odprtih naročil kupca.
Kaj pa naročila kupcev in naročila dobaviteljev?
 • Za naše zahtevnejše stranke ima program tudi ta modul, kjer je omogočeno spremljanje naročenega in odpremljenega blaga do kupca ter naročenega in dobavljenega blaga s strani dobaviteljev.
Samodejni računi?
 • Program ima samodejne račune, kar pomeni, da za določeno obdobje samodejno naredi račune po kupcih za vse njihove odprte dobavnice. V šifrantu strank lahko določimo ali ima stranka zbirni račun.
Kaj pa povezava z RIP sistemi večjih trgovskih mrež?
 • Povezava je možna brez težav.
Pregledi nabave in prodaje: Kako sledim prodaji?
 • V programu imate več kot 500 različnih pregledov poslovanja. Pregledujete prodajo, nabavo, zalogo ter zbirate podatke za knjigovodstvo.
Kaj pa grafične analize podatkov?
 • Vsak pregled je možno prenesti v Excel ter ga poljubno grafično obdelati. Program ima na volju tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz našega program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.
Če imamo več poslovalnic, kako je s centralizacijo podatkov?
 • Danes centralizacija ni problem, saj platforma SQL omogoča, da imamo vse podatke iz vseh poslovalnic na enem mestu, recimo na upravi. Poslovalnice so povezane preko spletnega naslova (IP). Ker je baza na enem strežniku, tudi ni problem ažurnost vpogleda v zaloge po vseh poslovalnicah ter skupna analiza prodaj po poslovalnicah.