Program za maloprodajo omogoča:
 • Vnos prejetih računov za blago in porazdelitev stroškov, kalkulacijo prodajne cene pri prevzemu blaga
 • Vnos blagajniških računov - POS blagajna (prodaja fizičnim in pravnim osebam) - DAVČNA BLAGAJNA
 • Kasiranje artiklov preko zaslona na dotik (varianta TOUCH SCREEN)
 • Izpis blagajniškega računa na POS tiskalnik ali A4 format tiskalnika in pošiljanje v davčno potrditev na FURS
 • Tiskanje nalepk s prodajno ceno
 • Izdelava plačilnega naloga, za prejeti račun, za bančni program
 • Vodenje zapisnikov o spremembi cen
 • Vnos ponudb, predračunov, dobavnic, negotovinskih računov
 • Masovna izdelava računov iz dobavnic, skupno tiskanje računov
 • Izpis trgovske knjige TDR
 • Izdelavo avansnih računov in finančnih dobropisov
 • Izdelavo prenosnic med skladišči
 • Uporabo modula za avtoservise in vodenje zgodovine vozil
 • Izdelavo delovnih nalogov
 • Vodenje naročil kupca (vodenje rezerviranih količin, zapiranje naročil z dobavnicami ali računi)
 • Vodenje naročil dobaviteljev (vodenje naročenih količin, zapiranje naročila z prejemom blaga)
 • Ustvarjanje naročil dobavitelju na osnovi prodaje ali minimalnih zalog
 • Ustvarjanje inventure in knjiženje inventurnih razlik
 • Analizo prodaje po strankah, artiklih, grupah artiklov, ..., razni grafi, ki jih lahko enostavo izvozimo v Word ali Excel. Analizo nabave
 • Prenos podatkov od stranke iz Ajpes/Inetis
 • Uporabo skupnih šifrantov strank s knjigovodstvom
 • Uporabo skupnih šifrantov strank ali šifrantov blaga za dislocirane prodajne enote, možna uporaba skupnega prodajnega cenika po dislociranih prodajnih enotah
 • E-poslovanje, elektronska izmenjava dokumentov v e-Slogu (xml standard, ki ga je določila gospodarska zbornica Slovanije)
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF obliki
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF obliko
 • Možnost izpisa dokumentov (računov, predračunov) v tujih jezikih
 • Priprava poročil za poročanje intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja prejema in odpreme na papir)
 • CRM modul vam omogoča da na enem mestu spremljate stranke, gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov

Prejem blaga:

Kako se lotim dela v programu za trgovino?
 • Najprej naredite prevzemni list. Vedno ko potrebujete novo šifro za stranko ali artikel ali kaj drugega imate na voljo tipko F4 ali pa z miško kliknete na gumb zraven polja in odpre se vam formular, kjer popišete želeno zadevo.
Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?
 • Davčno skupino določite pri vpisovanju artikla v šifrant, enkrat za vselej. Prav tako lahko določite maloprodajno ceno. Imate pa možnost, da pri vpisovanju artikla na prejem oblikujete strukturo cene od nabavne do prodajne cene z davkom.
Kaj pa etikete s črtno kodo?
 • Pri vsakem prejemu lahko uredimo tiskanje etiket s črtno kodo na A4 polo z etiketami ali na neskončni trak z etiketami.
Ali lahko vidim prevzemni list preden ga natisnem?
 • Vsak izpis se pokaže na ekranu, preden gre v tiskanje, v enaki obliki kot bo potem na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.
Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun?
 • Prejeme lahko na osnovi računa likvidirate, hkrati pa vam program pomaga izdelati plačilni nalog, ki ga da v čakalno vrsto in ga kasneje glede na valuto prenesete v bančni program.

POS blagajna, gotovinsko poslovanje:

Bojim se, da je delo na blagajni prezapleteno?
 • Na vrhu blagajne imate ukazno polje, kjer lahko vnesete šifro artikla (ročno ali s čitalcem ali s pomočjo iskalnika s tipko F3 ali pa samo vpišete del naziva in vam iskalnik ponudi ustrezne artikle). Ukazno okence sprejme tudi druge ukaze. Za prodajo dveh enakih artiklov boste vtipkali: 2*ŠifraArtikla ter pritisnili Enter .
 • Nočem da mi možnost občasnega dodeljevanja popusta stalno zahteva pritiskanje tipke Enter na polju za popust.
 • Saj tam sploh ni okenca za popust! Ko želite dati recimo 10% popust, ker je stranka kupila tri enake artikle vtipkate v ukazno okence: 10%2*ŠifraArtikla ali 2*10%ŠifraArtikla in pritisnete Enter . Šifra artikla je vedno na koncu ostali vrstni red ni pomemben, tako da se vam s tem ni potrebno obremenjevati.
Kaj če se zmotim pri kasiranju, preden izpišem račun?
 • V ukaznem okencu pritisnite tipki - in Enter , kar vam izbriše zadnjo napačno vrstico na računu.
Ali je zapleteno vodenje plačila z gotovino in kartico?
 • Ko končate vnos artiklov pritisnete samo dve tipki in že ste na izbiranju načina plačila, kjer se program samodejno postavi na gotovino, če je to v redu pritisnete samo Enter in račun se že tiska. Če je kartica izberete samo kartico.
Kaj pa konec dneva, kako zaključim?
 • Izpišete rekapitulacijo blagajne, kjer imate vse navedeno. Imate možnost seznama denarja in vodenje blagajniškega dnevnika za polog gotovine.
Kaj pa če niso bili vsi računi davčno potrjeni?
 • Ko ponovno poženete program, vas ta vpraša, če želite poslati vse nepotrjene račune v davčno potrditev.

Poslovanje s podjetji:

Občasno imam nekaj računov za podjetja, ki plačajo z virmanom.
 • To ni problem, izdate negotovinski račun. Lahko pošljete tudi predračun po e-pošti neposredno iz programa.
Če podjetja ne poznam zahtevam plačilo! Kaj pa tedaj?
 • Če vam plača na blagajni ga samo popišete pri izdaji blagajniškega računa. Program vam avtomatsko izpiše blagajniški račun z vsemi elementi za poslovanje med podjetji.

Pregledi nabave in prodaje:

Kako sledim dogajanju v trgovini?

 • V programu imate več kot 500 različnih pregledov. Pregledujete blagajno, prodajo, nabavo, zalogo ter zbirate podatke za knjigovodstvo.
Kaj pa grafična analiza poslovanja?
 • Vsak pregled je možno prenesti v Excel ter ga poljubno grafično obdelati. Program ima na volju tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz našega program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.
Kaj pa trgovska knjiga?
 • Trgovska knjiga se samodejno vodi v ozadju, po potrebi samo izpišete.
Če imamo več poslovalnic, kako je s centralizacijo podatkov?
 • Danes centralizacija ni problem, saj platforma SQL omogoča, da imamo vse podatke iz vseh poslovalnic na enem mestu, recimo na upravi. Poslovalnice so povezane preko spletnega naslova (IP). Ker je baza na enem strežniku, tudi ni problem ažurnost vpogleda v zaloge po vseh poslovalnicah ter skupna analiza prodaj po poslovalnicah.

POS blagajna (tudi na dotik), blagajna na tablici, prevzemni list, trgovska knjiga, FIFO sistem, CRM, opcija AVTOSERVISopcija CVETLIČARNAopcija FRIZERSKI-KOZMETIČNI SALONopcija OBLIKOVNO ZAHTEVNI dokumenti.