Program za maloprodajo z opcijo MESNICA, blagajna mesnica.

Zakaj ravno naš program?

 • Vodenje zaloge je delno kosovno in delno vrednostno.
 • Celotno mesnico vodimo LAHKO Z MALO ŠIFRAMI (1-Goveje, 2-Svinjsko, 3-Piščanec, 4-Puran, 5-Razno).
 • Sestavimo prevzemni list s pomočjo petih šifer.
 • Kasiramo s petimi šiframi.
 • Program nam kaže največji zakonsko dovoljen kalo po skupinah blaga in naš dejansko izkoriščen kalo.
 • Enak program za delo od doma preko spleta.

Novo! Inovativni sistem učenja blagajne in priganjanja zaposlenih.

Privoščite si počitnice !!! Za marsikoga je doba dopustov in uvajanja novih zaposlenih naporna. Vse napisati, narisati, stalno skrbeti, če je novinec opravil vse po razporedu, dežurni telefon, če se je novinec zmotil na blagajni... STOP! Konec je teh skrbi! Blagajna na nevsiljiv način v času mirovanja POUČUJE osebje o funkcijah blagajne in ob določenih urah opozarja na potrebna opravila. Recimo:
 • od 8h do 9h opozarja osebje: So rože pred mesnico zalite?
 • 9h do 21h opozarja osebje: Ste ponudili izdelke v akciji?
 • 20h do 21h opozarja osebje: Pred zaključkom izmene naredi to in to.
Obvestila so popolnoma vaša in pomembna, da kvaliteta in prodaja v vaši mesnici ne pade.

Zakonodaja:

Programska oprema vsebuje Davčno blagajno veljavno z 02.01.2016.  

Možna kombinacija: Nekaj kosovno in nekaj vrednostno:

Na istem prevzemnem listu imamo vknjižbe za kosovno in vrednostno obremenitev zaloge. Prevzemni list je skupen za celoten prejeti račun. Prav tako na blagajni imamo na istem računu vrstice za vrednostno in kosovno razknjiževanje. Trgovska knjiga je ena, skupna.
Pogosta vprašanja o programu za MESNICO:

Prejem blaga:

Kako se lotim dela v programu za mesnico?
 • Šifre za osnovne grupe artiklov vam vnesemo mi. Tako da lahko kar kasirate, ali pa naredite prejemni list.
Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?
 • Davčna stopnja je vpisana pri šifri enkrat za vselej. Pri vpisovanju artikla na prejem določite prodajno ceno z davkom.
Ali lahko vidim prevzemni list, preden ga izpišem?
 • Vsak izpis preden gre na papir, se prikaže na ekranu, v enaki obliki kot bo potem natisnjen na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.
Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun?
 • Prejeme lahko na osnovi računa likvidirate, hkrati pa vam program pomaga izdelati plačilni nalog, ki ga da v čakalno vrsto in ga kasneje glede na valuto prenesete v bančni program.

POS blagajna in gotovinsko poslovanje:

Bojim se, da je delo na blagajni prezapleteno?
 • Na vrhu blagajne imate ukazno polje, kjer lahko vnesete ceno, količino in šifro artikla. Primer kako pokasiramo pol kile govejega mletega mesa po ceni 6,85 €, šifra za goveje meso je 1: Vtipkamo naslednje: in Enter ali pa in Enter . Vrstni red ni pomemben, važno je le da je šifra artikla na zadnjem mestu. Lahko pa imamo kar šifro za goveje mleto meso s prodajno ceno v tem primeru vtipkamo: ŠIFRA.
Kaj pa če se zmotim pri kasiranju preden izpišem račun?
 • Ni problema v ukaznem okencu pritisnite tipki in Enter , kar vam zbriše zadnjo napačno vrstico na računu.
Ali je zapleteno vodenje plačila z gotovino in kartico?
 • Ko končate vnos artiklov pritisnete tipko Esc in enter in že ste na izbiranju načina plačila, kjer se program samodejno postavi na gotovino, če je to v redu pritisnete samo Enter in račun se že tiska. Če je kartica, se samo pomaknete na kartico.
Kaj pa konec dneva, kako zaključim?
 • Izpišete rekapitulacijo blagajne, kjer imate vse navedeno. Imate možnost seznama denarja in vodenje blagajniškega dnevnika za polog gotovine.

Poslovanje s podjetji:

Občasno imam nekaj računov za podjetja, ki mi plačajo z virmanom?
 • To ni problem, izdate mu negotovinski račun. Lahko mu pošljete tudi predračun po e-pošti neposredno iz našega programa. Lahko mu izdajate dobavnice in za določeno obdobje zberete dobavnice na negotovinski račun.
Če podjetja ne poznam zahtevam plačilo! Kaj pa tedaj?
 • Če stranka plača na blagajni, ga samo popišete pri izdaji blagajniškega računa. Program vam samodejno izpiše blagajniški račun z vsemi elementi za poslovanje med podjetji.

Pregledi nabave, prodaje, zaloge, kalo-ta:

Kako sledim dogajanju v trgovini?
 • V programu imate več kot 500 različnih pregledov. Pregledujete blagajno, prodajo, nabavo, zalogo ter zbirate podatke za knjigovodstvo.
Večno vprašanje KALO?
 • Program vam kaže maksimalni zakonsko dovoljen kalo po skupinah ter vaš vnesen kalo. Tako, točno veste kje ste s poslovanjem.
Lahko vidim zalogo posamezne skupine blaga brez da bi naredil inventuro?
 • Seveda. Program vam izpiše kartico zaloge za posamezno skupino, tako da lahko nemudoma vidite, kje ste z zalogo.
Kaj pa grafična analiza poslovanja?
 • Vsak pregled je možno prenesti v Excel ter ga poljubno grafično obdelati. Program ima na volju tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz našega program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.
Kaj pa trgovska knjiga?
 • Trgovska knjiga se samodejno vodi v ozadju, vi jo po potrebi samo izpišete.
Kaj pa če bi prejemne liste vnašal kar doma, saj veste zaradi prostora?
 • Za delo preko spleta uporabljate doma enak program, kot če bi bili v mesnici.