Program za vinsko klet omogoča:

  • Popolnoma prilagojen potrebam vodenja vinske kleti.
  • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik, za odprto vino.
  • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik in serijo, za stekleničeno vino.
  • Pregled ODPRTEGA vina po SORTAH.
  • Pregled ODPRTEGA vina po POSODAH.
  • Pregled STEKLENIČENEGA vina po sortah.
  • Pregled STEKLENIČENEGA vina po serijah.
  • Pregled prodaje vina za javljanje na CARINO.
  • Enak program za delo preko spleta.