Program za plače omogoča:
 • Sestava poljubnih plačilnih list
 • Zelo prilagodljiv sistem za nastavitev formul, potrebnih za izračun posameznih postavk na obračunih
 • Samodejni obračun minulega dela, stalnosti
 • Vodenje kreditov in ostalih odtegljajev
 • Evidenca o dopustih delavcev, oblikovanje in izpis odločb o dopustu
 • Izpisi: izplačilne liste, rekapitulacija, REK - obrazci, obrazec1-ZAP/M, obrazec 3, ...
 • Avtomatski prenos REK-obrazcev v sistem E-Davki
 • Prenos obrazcev: 1-ZAP/M, Obrazca 3, Obrazcev ZAP-RSD, ZAP-SDČ in ZAP-RSP preko xml-datotek na AJPES
 • Možnost prenosa plačilnih nalogov na banko preko sepa XML datoteke s posameznimi oz. množičnimi plačili ter možnost izpisa plačilnih nalogov na obrazce UPN QR
 • Obračun plač za javni sektor in priprava xml-datotek za poročanje v sistem ISPAP
 • Obračun regresa
 • Obračun prispevkov za zasebnike
 • Obračun prispevkov za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
 • Ostali obračuni: najemnine, avtorski honorarji, delo po pogodbi (pogodbeno delo), jubilejne nagrade, odpravnine, nagrade dijakom in študentom za obvezno prakso ...
 • Avtomatska izdelava (knjiženje) temeljnic za vse vrste obračunov
Kako pričnem z delom v vašem programu za plače?
 • Program ima že pripravljene obračune s standardnimi postavkami, ki jih seveda lahko popravite. Imamo obračune za plačo, regres, avtorski honorar, najemnine, pogodbeno delo, itd ... Vnesemo samo podatke o zaposlenem in parametre za obračun, ki se spreminjajo na nivoju meseca, recimo število ur.
Ali je popolnjevanje obračuna zapleteno?
 • Osnovno bruto plačo program deli z mesečnim normativom ur in dobi urno postavko. Mi pri obračunu plače vpisujemo samo ure rednega dela in nadomestil. Za posebneže imate pa tudi možnost ročnega ovrednotenja postavk.
Kaj pa prevoz na delo in dodatek za prehrano?
 • Pri vsakem zaposlenem imamo že vnaprej določeno oddaljenost v kilometrih, tako da za obračun stroškov prihoda na delo in prehrane vpisujemo samo število dni, ko je delavec bil prisoten na delovnem mestu najmanj 4 ure.
Kaj pa potem ko sem obračune za plače naredil, kako poročam davkariji?
 • Izpišemo izpise za davčni organ, zaradi kontrole pri oddaji obrazca na e-Davkih. Minimalno moramo izpisati zahtevan obrazec REK1 ter Individualne REK obrazce. Naredimo tudi datoteko za uvoz podatkov v e-Davke.
Torej NE KNJIŽIM ROČNO na e-Davke?
 • Seveda ne, prav je da se samodejno uvožene podatke preveri. Vse kar je morate klikniti na gumb oddaj vlogo ter elektronsko podpisati obrazec.
Ali je res, da moram poročati tudi statistiko AJPES-u?
 • Program vam naredi izpis in datoteko hkrati. Vse kar je potrebno storiti je da se prijavimo na AJPES-ov portal ter uvozimo datoteko.
Kaj pa plačilni nalogi za banko?
 • Program vam samodejno ustvari vse plačilne naloge za vse prispevke, dohodnino, plačo, materialne stroške, ... Tako da datoteko samo uvozite v bančni program in podpišete plačilo z elektronskim potrdilom.
Če smo veliko podjetje (nad 50 zaposlenimi) in želimo prihranit pri bančni proviziji, kaj potem?
 • V programu lahko pripravimo elektronski seznam nakazil za neto plačo in materialne stroške po posameznih bankah. To pošljemo banki en dan pred nakazilom plač. Ko je plačilni dan nakažemo določeni banki samo en skupen znesek, banka pa porazdeli po včerajšnjem seznamu.
Kaj pa knjiženje v knjigovodstvo?
 • Nastavimo konte kam se kaj prenaša. Izpis in datoteka se samodejno ustvarita, datoteko nato uvozimo na temeljnico v knjigovodstvo. Temeljnico samo pogledamo in zapremo saj je že usklajena.
Kaj pa vodenje dopusta?
 • Vodenje dopusta je v programu možno. Imate na voljo tudi izpis odločb o odmeri letnega dopusta.
Sedaj imam pa regres!
 • Za regres imate že pripravljeno obračunsko predlogo. Vi se samo odločite o višini regresa. Postopek za e-Davke, AJPES in banko je v 99% podoben izplačilu plač. Vse kar morate programu povedati je, da želite izpisovat in pripravljat datoteko za regres. Program bo samodejno določil vse oznake na vseh obrazcih.
Vnos in izpisi za PLAČO Vnos in izpisi za REGRES