Dve priljubljeni izhodišči izračuna materialnih potreb proizvodnje:

1.) Iz delovnega naloga:

 • Razpis delovnih nalogov.
 • Pregled neto potreb po materialih za odprte delovne naloge.
 • Možna uporaba večnivojski normativov.
 • Vnos delovnih listkov po stroškovnih mestih ali delavcih.
 • Pregled opravljenih ur po delovnih nalogih ali delavcih.
 • Možnost samodejnega ustvarjanja prejema proizvodov in izdaje potrebnega materiala.
 • Obračun polproizvodov, proizvodov po dejanski ceni + stroški dela po dejansko opravljenih urah.

2.) Iz naročil kupcev:

 • Spremljanje statusa naročila kupca od potrditve do odpreme.
 • Pregled odprtih naročil.
 • Pregled neto potreb za odprta naročila.
 • Možnost ustvarjanja delovnih nalogov iz naročil kupca.
 • Možnost izpisa etiket iz naročil.
Program za proizvodnjo omogoča:
 • Vnos prejetih računov materala (porazdelitev stroškov
 • Vnos izdaj materialov
 • Izdelavo prenosnic med skladišči
 • Vnos zahtevnic
 • Izdelava delovnih nalogov
 • Izdelavo prejemov izdelkov, polizdelkov iz delovnega naloga.
 • Delno zaključevanje delovnega naloga
 • Izpis materialnih potreb za delovni nalog
 • Pregled obračuna delovnega naloga
 • Pregled porabe po mesecih , grupah delovnih nalogih
 • Izdaja proizvod z izdajnico proizvodov ali računom
 • Vodenje naročil dobaviteljev(vodenje  naročenih  količin, zapiranje naročila z prejemov blaga)
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi  minimalnih zalog
 • Izdelava inventure in knjiženje inventurni razlik
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO sistem, LIFO sistem, povprečni,zadnja nabavna, planskih cenah ...)
 • Prenos podatkov od strank iz Inetisa/Ajpes-a.
 • Uporabo skupnih šifranti strank z knjigovodstvo
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format
 • Priprava poročila za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev prejema na papir )
 • Vnos sestavnic, variantnih sestavnic ali posebnih sestavnic za posamezno postavko delovnega naloga
 • Izdelava zahtevnic iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Izdelava izdajnic materiala in polproizvodov iz delovnega naloga na osnovi sestavnic
 • Možnost raznjiževanja po delovnih enotah
 • Uporabo modula za vodenje sarž
 • CRM modul vam omogoča ne enem mestu spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov
Pogosta vprašanja: Kakšen tip proizvodnje lahko vodimo na vašem programu?
 • Program omogoča vodenje serijske ali naročniške proizvodnje in sicer omogoča vodenje zalog materiala, polproizvodov, proizvodov ter končen obračun proizvodnje po delovnih nalogih.
Po kakšnih cenah lahko vodimo polizdelke/izdelke?
 • Vodimo lahko po planskih cenah ali dejanskih cenah, ki vključujejo dejanske stroške materiala.
Ali lahko uporabljam normative (sestavnice)?
 • Normativi (sestavnice) so eno ali večnivojski. Uporabite lahko tudi variantne sestavnice izdelka (polizdelka), ter posebne sestavnice, ki jih določimo za posamezen delovni nalog (delno naročniška proizvodnja).
Kaj pa sarže ali loti, sledljivost izdelka?
 • Za vsak izdelek lahko ugotovimo iz točno katere sarže materiala je bil narejen. Program Vam za lažje vodenje sarž pri izdaji materiala predlaga najprej najstarejše sarže (FIFO sistem).
Lahko imam na delovnem nalogu več enakih ali različnih polizdelkov/izdelkov?
 • Da. S tem ne izgubimo sledljivosti in pravilnega obračuna izdelka.
Kaj pa obračun stroškov porabe materiala po posameznih delovnih mestih-enotah?
 • Na vsaki izdajnici lahko določimo stroškovno mesto. V primeru razknjiževanja z normativi lahko določimo stroškovno mesto na postavki v sestavnici, katero se pri razknjiževanju delovnega naloga avtomatsko prenese na izdajnico.
Kako je točen program z zalogami SREDI PROIZVODNEGA PROCESA?
 • Program omogoča tudi razknjiževanja delovnega naloga na osnovi sestavnice, samo za določeno delovno mesto. To omogoča točnost zaloge sredi proizvodnega procesa.
Ali program omogoča izračun materialnih potreb?
 • Na osnovi odprtih delovnih nalogov, odprtih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ter z upoštevanjem minimalnih zalog ter trenutnega dejanskega stanja zalog.
Lahko imam na istem računu izdelke in trgovsko blago?
 • Da. Pri prenosi računov v knjigovodstvo se avtomatsko generirajo ločene vknjižbe na ustrezne konte prihodkov.
Potek dokumentov za vodenje materialnega skladišča: Potek dokumentov za vodenje materialnega skladišča Potek dokumentov pri obdelavi delovnega naloga: Potek dokumentov pri obdelavi delovnega naloga Razknjiževanje delovnega naloga: null